Nyheter


Tullkollen

På Schipt har vi jobbat med digitaliserad tullhantering inom export i många år. Huvudsystemet har varit EdiCom Transport där vi varit experter sedan 1999. EdiCom Transport kommer inom kort försvinna från marknaden. Våra egna system innehåller bl.a. integration till Descartes

Simulering som minskar kostnaderna

TMS-systemets funktioner för simulering* minskar er administrativa tid och era transportkostnader. Systemet är hela tiden medvetet om förändringar i orderstocken och en ny simulering utförs automatiskt om behovet finns. Automatiken optimerar transportkostnader fram tills den slutgiltiga bokningen utförts. *Simulering innefattar

Vårt egna WMS-system

Schipt WMS är ett lageradministrationssystem som hanterar lagerställen, lagerzoner, lagerplatser, batcher och serienummer/artikel. Det har också stöd för FIFO och bäst före-datum. Gränssnittet bygger på en uppdragslista som utgör basen för alla lageroperationer. Varje rapportör kan ha egna filter för